Skip to content

ดูงานเก่าของซงจุงกิ The Innocent Man


ใครที่ชอบ Song Joong Gi จาก Descendants of the Sun จะต้องกลับไปหาผลงานเรื่องก่อนๆของเค้ามาดู

จะไ้ด้รู้ว่าจุงกินั้นมีความสามารถทางการแสดงมานานแล้ว

เรื่องนี้ชื่อ The Innocent Man. หรืออีกชื่อว่า Nice Guy

เป็นซีรี่ส์ดราม่า เกี่ยวกับความรักความแค้นของพระเอกที่มีต่อ

เพื่อนรุ่นพี่ที่เป็นรักแรก และใช้นางเอกเป็นเหยื่อในการแก้แค้นของตนเอง
สนุกเข้มข้นดราม่า น้ำตานองเป็นระยะๆ แนะนำให้แฟนๆจุงกิดูค่ะ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: