Skip to content

Princess’s Man 


เราชอบซีรี่ส์พีเรียดมากกว่าซีรี่ส์สมัยใหม่
ซีรี่ส์เรื่องThe Princess’s Man เป็นซีรี่ส์พีเรียดอีกเรื่องที่ชอบมาก
มีคนเปรียบซีรี่ส์เรื่องนี้เป็นเรื่อง. โรมิโอกับจูเลียตภาคเกาหลี
ประทับใจในเรื่องราวความรักความแค้นของพระนางสุดๆเป็นซีรี่ส์ในดวงใจอีกเรื่องนึงค่ะ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: