รวมคลิปเพลงจากซีรีส์ที่ชอบ 1

วันนี้ อยากมารวบรวม คลิปเพลงจากซีรี่ส์ที่เราชอบมาแปะรวมกันไว้

เรื่องแรก จากเรื่อง – My Girlfriend is A Gumiho

เรื่องที่สอง จากเรื่อง Shining Inheritance หรือ Brilliant Legacy

หรือ มรดกรักพันล้านวอน

เรื่องที่สาม จากเรื่อง Dong Yi

เรื่องที่สี่ จากเรื่อง Yi San หรือลีซาน

เรื่องที่ห้า จากเรื่อง Goong หรือชื่อไทย เจ้าหญิงวุ่นวายกับเจ้าชายเย็นชา เพลง Perhaps Love

เรื่องที่หก จากเรื่อง Full House

เรื่องที่เจ็ด จากเรื่อง Princess Man

เรื่องที่แปด จากเรื่อง Seo Dong Yo หรือ ซอดองโย สายใยรักสองแผ่นดิน

เรื่องที่เก้า จากเรื่อง Secret Garden

เรื่องที่สิบ จากเรื่อง Nice Guy หรือ The Innocent Man

เรื่องที่สิบเอ็ด จากเรื่อง Coffee Prince

เรื่องที่สิบสอง จากเรื่อง Faith

เรื่องที่สิบสาม จากเรื่อง My Daughter Seo Young

เรื่องที่สิบสี่ จากเรื่อง Healer

เรื่องที่สิบห้า จากเรื่อง The K2

เรื่องที่สิบหก จากเรื่อง Empress Ki

เรื่องที่สิบเจ็ด จากเรื่อง Five Fingers

เรื่องที่สิบแปด จากเรื่อง Warrior Baek Dong Soo

เรื่องที่สิบเก้า จากเรื่อง Bachelor Vegetable Store

เรื่องที่ยี่สิบ จากเรื่อง Smile Dong Hae

และแถมท้ายคลิปน่ารักๆจากซีรี่ส์ที่เพิ่งจะจบจากMoonlight Drawn By Cloud หรือ Love in the Moonlight

Leave a Reply