มนุษย์

@@. . มนุษย์ . . @@

โครงกระดูกเป็นโครงสร้างหลักของมนุษย์

ที่ไม่มีความแตกต่างที่ชัดเจน

มนุษย์ทุกคนจึงคล้ายกันหมด

มิปรารถนาสิ่งใด

เนื้อหนังที่ห่อหุ้มร่างกายเป็นเพียงส่วนเสริม

ที่ก่อให้เกิดความแตกต่างด้านรูปธรรม

ของมนุษย์แต่ละคน

ความคิด จิตใจ ความรู้ ความรู้สึก

เป็นกระแสพลังแห่งความเปลี่ยนแปลงที่เป็นนามธรรม

อันยากที่จะสัมผัสได้อย่างลึกซึ้ง และรู้ทัน

ในมนุษย์จึงเต็มไปด้วยกระแสแห่งความซับซ้อน

ที่ก่อให้เกิดกระแสแห่งความขัดแย้งขึ้นตลอดเวลา

เพื่อสนองความปรารถนาแห่งมนุษย์

และมนุษย์มักลืมนึกถึงโครงสร้างหลักของตัวเอง

จึงทำให้มนุษย์ไม่สิ้นสุดความปรารถนา..เสียที

ผู้เขียน : กร ศิริวัฒโน

คัดลอกจากนิตยสารแพรว ฉบับที่ 282

25 พฤษภาคม 2534

Credit ภาพจาก App : Pimp Your Screen, WallpaperHD

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s