เธอ คือ ดาวแสนไกล

เธอคือ ..ดาวแสนไกล

@@@@@@@@

ก ว้ า ง ..ก ว้ า ง..ฟ้ า ก ว้ า ง ใ ห ญ่

ด ว ง ใ จ เ ธ อ อ ยู่ ไ ห น

ด ว ง ด า ว ที่ แ ส น ไ ก ล

ห รื อ ด ว ง ใ ก ล้ ที่ ป ล า ย มื อ

@@@@@@@@

บทรำพึงรำพันในวัยเด็ก

ในวันที่ยังไม่รู้จักความรัก

เปรียบคนที่ยังมาไม่ถึง ..ดั่งดวงดาวที่แสนไกล

เพ้อฝันไร้สาระตามวัย

หวังให้มีตัวตนเป็นดาวใกล้มือ

แต่เมื่อวันหนึ่งที่ค้นพบกล่องความทรงจำ

นั่งอ่านบทบันทึกเล็กเล็กนี้แล้ว

รู้สึกได้ถึงความสดใสในวัยเยาว์

เพราะเมื่อเวลาผ่านมาอีกหลายหลายปีต่อมา

ได้รู้จักความรักจริงจริง

กลับไม่สามารถเขียนอะไรแบบนี้ได้สักเท่าไหร่

เพราะในชีวิตจริง..ที่ไม่ใช่ความเพ้อฝันวัยเด็ก

มันผ่านเรื่องราวและความรู้สึกอีกหลากหลาย

ทั้งรัก ห่วงหา อาทร โกรธ ผิดหวัง น้อยใจ

สารพัดสารพัน ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง

ทำให้ความอ่อนหวานอ่อนไหวในการเขียนความรู้สึกแบบเด็กๆ

มันไม่สามารถทำได้อีก

@@@@@@@@

Credit ภาพจาก App:Pimp Your Screen , WallpaperHD

Leave a Reply