เมื่อโลกออนไลน์และโลกออฟไลน์เดินไปคู่กัน

การเรียนรู้เรื่องการใช้เครื่องมือสื่อสารออนไลน์จำเป็นมากไหม สำหรับยุคนี้

บางคนอาจว่าไม่จำเป็น

บางคนอยู่ได้แบบออฟไลน์ตลอดเวลา

แต่เราชอบเรียนรู้ เราว่ามันน่าสนใจ น่าศึกษา มีอะไรใหม่ๆให้เรียนตลอดเวลา

เราเป็นคนที่มีการจดบันทึกในสมุดทุกอย่าง ตั้งแต่รายละเอียดที่จำเป็นต้องใช้ทุกเรื่องในชีวิต

เรากันพลาดใส่สมุดไว้ ในวันที่โลกออนไลน์ล่ม เราก็ไร้ปัญหา เราไม่เชื่อมั่นสิ่งใดสิ่งหนึ่งตลอดเวลา เรา

เชื่อในโลกแห่งการเผื่อเหลือเผื่อขาดของเรา เวลาจะทำอะไรต้องมองไปข้างหน้า มองทะลุไปถึงปัญหาที่

อาจจะเกิด และเตรียมวิธีสำรองป้องกัน

ชีวิตต้องเตรียมพร้อมเท่าที่เราสามารถเตรียมได้ อันไหนยังไม่พร้อมต้องค่อยๆตั้งเป้าหมาย แล้วพยายาม

ไปให้ถึงเป้าหมายนั้น

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s