Home is where the heart is บ้านคือวิมานของเรา

บ้านคือที่ที่เราเอาหัวใจหยุดพักไว้ได้เสมอ

ยามเหนื่อยจากโลกนอกบ้าน

เมื่อกลับมาบ้าน

บ้านคือหลุมหลบภัยส่วนตัว

ที่แวดล้อมไปด้วยความอบอุ่นและความสุขในครอบครัว

Home Is Where The Heart Is

บ้านคือวิมานของเรา

Leave a Reply