ที่มาของนวนิยาย ‘ปริศนา’ ของ ว.ณ ประมวญมารค

เวลาที่ฉันอ่านหนังสือ ฉันมักจะชอบอ่านคำนำของผู้ประพันธ์หรือผู้แปลหนังสือเล่มนั้น เพราะมักจะมีเกร็ด

ที่มาของหนังสือเล่มนั้นๆมาบอกเล่าให้เรารับรู้และประหลาดใจปนสนุกไปทุกครั้ง

อย่างวันนี้อยากจะพูดถึงเกร็ดที่มาของนวนิยายที่รักเรื่องหนึ่งค่ะ

เป็นงานเล่มแรกในชุดนวนิยายสามเรื่องของ ว.ณ ประมวญมารค

ชื่อเรื่อง “ปริศนา” ที่เป็นที่รู้จักกันดีของนักอ่านและนักชมละครทีวี เพราะเรื่องนี้ถูกนำมาสร้างเป็นละคร

หลายครั้งแล้ว

บทคัดลอกคำนำนี้ นำมาจากคำนำผู้ประพันธ์ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4

พ.ศ.2544 โดยบริษัท อินเตอร์เวิลด์ มัลติมีเดีย จำกัด

…………………………………………….

เรื่อง ‘ปริศนา’ นี้ ข้าพเจ้าเขียนเมื่ออายุได้ถึง 20 ปี คือเมื่อออกจากโรงเรียนมาอยู่บ้านใหม่ๆ เวลานั้นเป็น

เวลาสงคราม ประกอบกับข้าพเจ้าไม่ชอบอยู่บ้านเฉยๆ จึงสมัครเป็นเลขานุการของท่าน น.ม.ส.

(นามปากกาของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ -พระนามเดิมว่าพระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส)

เขียนตามคำบอกของท่านลงในหน้า 5 หนังสือพิมพ์ประมวญวันทุกวัน ประมวญสารสัปดาห์ละครั้ง และ

คอยตรวจปรู๊ฟแทนท่านเท่านั้น ดังนี้เราจึงมีเวลาว่างมาก ท่านเริ่มเรื่อง “สามกรุง” ของท่านขึ้น ข้าพเจ้าก็

เริ่มเรื่อง “ปริศนา” เรื่องยาวเรื่องแรกของข้าพเจ้าภายในห้องเดียวกัน

ข้าพเจ้าพอจะอวดได้ว่า ข้าพเจ้ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่อง “สามกรุง” บ้าง เพราะไม่เว้นแต่ละวัน ท่าน น.ม.ส.

ทรงบอกกลอนบ้าง ร่ายบ้าง โคลงบ้าง ฉันท์บ้าง สดๆออกมาให้ข้าพเจ้าจด ส่วนท่านก็มีส่วนในเรื่อง

“ปริศนา” ของข้าพเจ้าเช่นเดียวกัน เช่น วันหนึ่งข้าพเจ้าคิดชื่อโรงเรียนที่จะให้ปริศนาไปสอนไม่ออก จึงขอ

ประทานให้ท่านช่วยตั้ง ท่านก็ว่า “ชื่อโรงเรียนหรือ? สิกขาลัยซิ แปลว่าโรงเรียนนี่แหละ ภาษาบาลี” ดังนั้น

โรงเรียนในเรื่องนี้จึงมีชื่อว่าโรงเรียนสิกขาลัย

อีกครั้งหนึ่ง ข้าพเจ้าทูลถามท่านว่า ถ้าจะพูดเพราะๆใจความว่าผู้ชายรักผู้หญิง เห็นผู้หญิงสวยไปหมด จะ

ว่าอย่างไรดี ท่านก็ท่องออกมาทันทีว่า ” พิศรูปก็เลิศลักษณ์ พิศพักตร์ก็เพ็ญผ่อง พิศองค์ลออองค์ พิศมาด

สวาดิ์หมาย ไงล่ะ?” ข้าพเจ้าก็รีบจดลงทันที

ผู้ที่ช่วยข้าพเจ้าในการเขียนเรื่อง “ปริศนา” นี้ อีกคนคือเพื่อนนักเรียนรุ่นเดียวกัน อายุท่าจะอ่อนแก่กว่ากัน

ก็ไม่มาก บ้านของเขาอยู่หลังบ้านข้าพเจ้ารั้วเดียวกัน เราติดต่อกันได้โดยไม่ต้องออกถนน และเวลา ‘หวอ’

ขึ้น ข้าพเจ้าก็วิ่งกลับมาบ้านได้โดยเร็ว เกือบทุกเย็น ข้าพเจ้ามักนำเรื่องปริศนาตอนใหม่ที่อยู่ในหัว แต่ยัง

ไม่ได้เขียนไปเล่าให้เขาฟัง ถ้าเขาร้อง “อี๋” ก็เป็นอันว่าตอนนั้นใช้ไม่ได้ ถ้าเขาหัวเราะชอบใจ ข้าพเจ้าก็รีบ

กลับบ้านมาเขียนต่อ เวลาข้าพเจ้าขี้เกียจเขียนเอง เลยบอกให้เขาเขียนให้ก็มีบ่อยๆ

ข้าพเจ้าใช้เวลาถึง 3 ปี จึงเขียนเรื่อง “ปริศนา” จบ ท่านเจ้าของโรงพิมพ์ประมวญมารครับไว้ เพื่อลงพิมพ์

ในหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ “ประมวญสาร” อีก 2 อาทิตย์เรื่อง “ปริศนา” จะลงพิมพ์ โรงพิมพ์ประมวญ

มารคก็ถูกระเบิดเพลิงไฟไหม้หมด ข้าพเจ้าได้เสี่ยงชีวิตวิ่งฝ่าไฟเข้าไปในสำนักงานของโรงพิมพ์ ซึ่งกำลัง

ไฟลุกเพื่อไปเอาต้นฉบับเรื่อง “ปริศนา” ซึ่งอยู่ในนั้น มิฉะนั้น “ปริศนา” ก็คงจะตายเสียในไฟ ไม่มีโอกาส

ให้ใครได้รู้จักเกิน 4 คน

ข้าพเจ้าได้เก็บเรื่อง “ปริศนา” เข้าตู้เงียบเสียหลายปี จนกระทั่งวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2494 จึงได้ให้ลงพิมพ์

ในหนังสือพิมพ์เดลิเมล์ วันจันทร์ เป็นครั้งแรก และได้พิมพ์เป็นเล่มอีก 3 ครั้ง ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4

ถ้าท่านเห็นว่า “ปริศนา” ตัวสำคัญของเรื่องนี้ออกจะเก่ง ฯลฯ เกินไปบ้าง ท่านจงให้อภัยเถิด เพราะ

“ปริศนา” เกิดขึ้นมาด้วยความรู้สึกฝันของผู้ที่จบโรงเรียนมาใหม่ๆ ความคิดความอ่านยังโลดโผน เมื่อ

เวลาพิมพ์ก็พิมพ์อย่างของเดิมแทบไม่ได้แก้ไขเลย อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าตั้งใจเขียนอย่างเต็มกำลัง ถึงแม้

ข้าพเจ้าจะเขียนปริศนาเดี๋ยวนี้หรืออีก 10 ปีข้างหน้า ก็คงจะเขียนไม่ได้อย่างที่ได้เขียนมาแล้ว เพราะความ

คิดเห็นของคนเปลี่ยนไปพร้อมกับอายุ

………………………………………………………..

ปริศนา เป็นนวนิยายประพันธ์โดย ว. ณ ประมวญมารค

ว. ณ ประมวลมารค

เป็นนามปากกาของ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต (พระนามเดิม หม่อมเจ้าหญิงวิภาวดี รังสิต(รัชนี))

พระประวัติ

หม่อมเจ้าหญิงวิภาวดี รังสิต(รัชนี)ประสูตเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2463 ทรงเป็นพระธิดาใน พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์กับหม่อมเจ้าพิมลพรรณ วรวรรณ ทรงมีพระอนุชาร่วมพระบิดามารดาคือ หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี

การสมรส/พระโอรส-ธิดา

พระองค์หญิงทรงเสกสมรสกับหม่อมเจ้าปิยะรังสิต รังสิต (พระโอรสใน สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์ กรมพระยาชัยนาทนเรนทรกับหม่อมเอลิซาเบท รังสิต ณ อยุธยา (ชารนแบรเกอร)(Elisabeth Scharnberger)) โดยได้รับพระราชทานน้ำพระมหาสังข์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2489 ทรงมีธิดา 2 คน คือ

1.หม่อมราชวงศ์วิภานันท์ รังสิต

2.หม่อมราชวงศ์ปรียนันทนา รังสิต สมรสกับ มหาราช จกัต สิงห์ พระอนุชาของมหาราชาองค์ปัจจุบันแห่งรัฐชัยปุระ ประเทศอินเดีย ปัจจุบันสมรสกับ ปานศักดิ์ รังสิพราหมณกุล

พระภารกิจ

หม่อมเจ้าวิภาวดี รังสิต ได้เข้ารับราชการสนองพระเดชพระคุณโดยเสด็จพระราชดำเนินเยือนราษฎรในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วพระราชอาณาจักรตั้งแต่ พ.ศ. 2500 และพระราชกรณียกิจที่เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเยี่ยม ทหาร ตำรวจ พลเรือน ตั้งแต่ พ.ศ. 2510 เป็นต้นมา จนกระทั่งวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 จึงได้ถูกผู้ก่อการร้ายลอบยิงถึงสิ้นชีพิตักษัย ขณะประทับอยู่บนเฮลิคอปเตอร์ระหว่างเสด็จไปทรงรับตำรวจตระเวนชายแดนซึ่งได้รับบาดเจ็บจากกับระเบิดของผู้ก่อการร้าย ที่ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งทรงจากในตำแหน่งนางสนองพระโอษฐ์ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ นั่นจึงเป็นที่มาของการสถาปนา หม่อมเจ้าหญิงวิภาวดี รังสิต เป็น พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต ทรงได้รับการสถาปนาเมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2520และมีพระนามเป็นอนุสรณ์คือ นาม “ถนนวิภาวดีรังสิต” ในปัจจุบัน

พระนิพนธ์

ทรงนิพนธ์ หนังสือหลายเล่ม ผลงานที่มีชื่อจะเป็นนวนิยายในแนวรักสุข เช่น ปริศนา, เจ้าสาวของอานนท์ เป็นต้น โดยจะนามแฝง ว่า ว. ณ ประมวลมารค ทรงอธิบายพระนามแฝงว่า ตัว ว. คืออักษรย่อตัวแรกของชื่อคือวิภาวดี, ตัว ณ (ณะ) แปลว่า แห่ง, คำว่า ประมวญ คือ ชื่อถนนที่บ้านของท่าน (วังประมวญ) ตั้งอยู่, คำว่า มารค หรือ มรคา คือ ถนนในภาษาแขก ดังนั้น ว.ณ ประมวญมารค ก็คือ ว.แห่งถนนประมวญ ผลงานอื่นๆ เช่น ปริศนา เจ้าสาวของอานนท์ รัตนาวดี นิกกับพิม คลั่งเพราะรัก ฤทธิ์ราชินีสาว พระราชินีนาถวิกตอเรีย เรื่องลึกลับ เด็กจอมแก่น ตามเสด็จประพาสอิหร่าน เป็นต้น

อ้างอิง http://www.wikipedia.org

#เรื่องราวระหว่างบรรทัด

#นวนิยายปริศนา

Leave a Reply