บันทึกไว้เมื่อปีก่อน ประสบการณ์จาก Facebook

ในโลกออนไลน์
เราเริ่มทำเพจเฟสบ๊ค ได้ไม่กี่เดือน
ทำเพราะชอบที่มันสะดวกในการบันทึกสิ่งต่างๆที่เราชอบ ลงในหน้าเพจ
มันสะดวกสบายในการจดบันทึก เก็บภาพที่ชอบ
บันทึกคลิปที่ชอบและอยากเก็บไว้ดูมากมาย
เราทำหลายเพจ แยกประเภทตามตัวข้อเรื่องที่สนใจทำไปทำมา มีคนชอบเหมือนเราเยอะในเพจหนึ่ง
ทำให้มีเพื่อนในโลกออนไลน์เพิ่มขึ้นมาก
แต่เราไม่ต้องการให้เพื่อนในโลกออนไลน์
เข้ามาในโลกส่วนตัวของเรา
เราจึงแยกสองโลกของเราออกจากกัน
มีเฉพาะครอบครัวและเพื่อนสนิทที่รู้ว่าเพจเป็นของเราเราเป็นพวกค่อนข้าง Introvert ในชีวิตจริง
มีเพื่อนสนิทไม่เยอะ ไม่ชอบเข้าสังคม
แต่เราปรับตัวในโลกจริงของเราได้
เราอยู่ในสังคมเมืองที่มีหน้าที่การงานและเพื่อนฝูงในสังคมได้ ไม่เคยมีปัญหาในการทำงาน หน้าที่การงานมั่นคง สถานะภาพสมบูรณ์
แต่เมื่อเข้ามาในโลกออนไลน์เราได้เรียนรู้ว่าผู้คนในโลกออนไลน์ส่วนใหญ่
ไม่ค่อยอ่านอะไรยาวๆ บางคนขนาดหัวข้อหรือคำอธิบายคลิปยังไม่อ่าน แต่จะตั้งคำถามตลอดเวลาโดยไม่คิดจะค้นหาด้วยตัวเองก่อน ทำตัวเป็นผู้คนในสังคมแดกด่วนแบบที่เค้าปรามาสกัน
เราถึงเข้าใจเลยว่าทำไมธุรกิจหนังสือเล่มถึงได้ต้องปิดตัวลง เพราะทุกคนเลิกอ่านอะไรยาวๆ ทุกคนเสพทุกอย่างจากการดูคลิป และวิจารณ์ความคิดเห็นทันทีอย่างไม่ทันได้รู้ผิดรู้ถูก หรือรู้ความจริงรอบด้านแต่ในโลกออนไลน์ก็ยังมีคนน่ารักอยู่บ้าง ถึงแม้สัดส่วนจะน้อยกว่าอีกกลุ่ม
กลุ่มนี้จะละเมียดละไมกว่า ชอบในสิ่งทีได้ดูจริงๆ มีความรู้ในเรื่องนั้นจริงๆ และพร้อมจะเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างเสรี บางทีเราก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆจากคนกลุ่มหลังนี้ ถึงแม้บางเวลาจะรำคาญกับคนกลุ่มแรก แต่ทุกอย่างในโลกล้วนมีสองด้าน เราจึงเลือกที่จะมีความสุขกับส่วนดีๆของมัน และละทิ้งไม่ไยดีกับคนกลุ่มแรกเราจึงยังมีความสุขในการทำเพจต่อไปเรื่อยๆ
และมีความสุขได้ในโลกทั้งสองโลก
ทั่งในโลกจริงและโลกออนไลน์

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s