การอยู่รอด (Surviving) ต่างจาก การใช้ชีวิต (Living)

บทความดีมาก โดย นายแพทย์สันต์ ใจยอดศิลป์

https://visitdrsant.blogspot.com/2017/07/surviving-living.html?m=1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s