ปรัชญาวาทะ จากนวนิยายเรื่อง ‘จอมดาบหิมะแดง’ โดย โกวเล้ง

ความหมายของชีวิตคือ ต่อสู้สืบไปไม่หยุด

ขอเพียงท่านเข้าใจประการนี้ ชีวิตของท่าน

ก็มิใช่ไร้ความหมายอีก

ความคับแค้นลำเค็ญในชีวิตคน

ความจริงเป็นการรอคอยให้ผู้คนไปสยบพิชิตด้วยตนเอง

…………………………….

มีเรื่องมากหลาย ที่พอจะบันดาลให้ผู้คนแก่ชราคิดคะนึงหา

สามารถบันดาลคนแก่ชราเจ็บช้ำกังวล

ก็สามารถบันดาลให้คนแก่ชรา

หากความทะเยอทะยานของผู้คนยิ่งใหญ่เกินไป

มากหลายเกินไป ก็ต้องชรารวดเร็วยิ่ง

ความทะเยอทะยาน

ที่จริงก็เป็นความทุกข์ทรมานยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติ

……………………………

คนมีชีวิตอยู่เพียงเพื่อให้จิตใจของตัวเองสงบสบาย

หากกระทั่งความรื่นรมย์ของชีวิตยังไม่มี

อย่างนั้น แม้นับว่ามันมีชื่อเสียงเกรียงไกร

ทรัพย์สมบัติมหาศาล อิทธิพลอำนาจสูงส่ง

อยู่สืบไปก็จะมีประโยชน์อะไร

…………………………….

บทคัดลอกส่วนหนึ่งจากหนังสือ

ชีวิต ความแค้น และความเหงา

รวมปรัชญาวาทะของ ‘โกวเล้ง’ ๒

ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1

สำนักพิมพ์ปัจจุบัน

เดือนพฤษภาคม ๒๕๓๖

……………………………..

ท่อนที่คัดลอกมาเป็นปรัชญาวาทะจากบทประพันธ์

เรื่อง จอมดาบหิมะแดง ประพันธ์โดย โกวเล้ง

แปลเป็นภาษาไทยโดย ว. ณ เมืองลุง

เครดิตภาพประกอบจาก pixelstalk.net

Leave a Reply