ณ ริมฝั่งของความไกลห่าง …จากหัวใจติดแสตมป์

ระหว่างทาง

บางคนเคยเขียนกลอนเพราะอ่อนไหว

จากใต้เส้นศูนย์สูตร ‘ทวงถาม’ มาถึงคนอยู่แถวเส้นละติจูดที่สิบห้า..ก็เคย

_______________________________________

ณ ริมฝั่งของความไกลห่าง

ฟังคิดถึงเฝ้าทวงถามความคิดถึง

อยู่เงียบๆ ในหัวใจอึงคะนึง

เคยยินถึงฝั่งโน้นไหม…หรือไม่เคย

เพราะ ‘คิดถึง’ มิได้หมายแค่ ‘คิดถึง’

บางครั้งจึงเกินกว่าสามารถเอ่ย

บางคราวรู้ ในสิ่งซึ่ง ไม่เคยรู้เลย

หลายครั้งเคยเห็นความว่างเปล่า…มีตัวตน

ประสาอะไรกับหัวใจเขา

ใจของเราเดาใจเรายังสับสน

ตอบคิดถึง มาให้ถึง ให้อึงอล

ให้หนึ่งคน มีความหมาย… …และหายใจ

กูนุงบาตูร์ , บาหลี

_______________________________________

จากหนังสือ ‘หัวใจติดแสตมป์’ โดย ‘เพลงดาบแม่น้ำร้อยสาย’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s