พ่อแม่ไม่ได้อยู่ค้ำฟ้า

พ่อแม่ไม่ได้อยู่คำ้ฟ้า

…………………………

“พ่อแม่จำนวนมากให้ความรักแก่ลูกอย่างท่วมท้น

และทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถด้วยการเป็นผู้ให้

ผู้แก้ปัญหาและปกป้องดูแลลูก และคิดว่าจะทำหน้าที่ได้ตลอดไป

โดยอาจลืมความเป็นจริงที่ว่า “พ่อแม่ไม่ได้อยู่ค้ำฟ้า”

พ่อแม่จึงไม่สามารถให้คำมั่นสัญญากับลูกได้ว่า

🔅พ่อแม่จะทำหน้าที่ต่อไปได้อีกนานเท่าใด?

🔅ลูกจะดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างไรโดยปราศจากพ่อแม่?

🔅เราได้ให้อะไรกับเขาไว้บ้าง

🔅มันเพียงพอที่จะทำให้เขาดำเนินชีวิตต่อไปได้โดยลำพังอย่างมีความสุขหรือไม่?

“เพราะสิ่งที่พ่อแม่ให้ลูกไว้นั้นเปราะบางและไม่ถาวร

การให้อย่างทุ่มเทตลอดชีวิตของพ่อแม่จึงดูเหมือนไม่เคยมากพอที่จะทำให้เราพร้อมที่จะจากลูกไปอย่างมั่นใจได้ว่า

ลูกจะสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้โดยลำพังอย่างมีความสุข

และจะประสพความสำเร็จ

พ่อแม่ที่มีชีวิตยืนยาวพอที่จะเห็นลูกดำเนินชีวิตเป็นผู้ใหญ่ขึ้น

และพบกับความผิดหวังเนื่องจากความล้มเหลวและผิดคาดในชีวิตของลูกมักตั้งคำถามว่า เราได้ให้ลูกพอหรือเปล่า?

หากเราได้ให้ลูกจนหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว

แต่ลูกไม่มีปัญญาที่จะแก้ปัญหาชีวิตต่อไปได้โดยลำพังเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่แล้ว พ่อแม่ก็จำต้องถอนตัวจากหน้าที่ ปล่อยให้ลูกเผชิญปัญหาต่างๆด้วยตนเองต่อไปอย่างช่วยไม่ได้ แม้ว่าจิตใจของพ่อแม่จะอ่อนไหวชอกช้ำเพียงใด ความหมดหนทางก็ทำให้พ่อแม่จำต้องถอนตัวเอาเมื่อปลายเหตุ

หลักประกันความสุขความสำเร็จของลูกที่มั่นคงถาวรที่สุดที่พ่อแม่จะพึงให้กับลูกได้มีอยู่เพียงสิ่งเดียวเท่านั้นคือ

การปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับลูก จิตสำนึกที่ดีเป็นสิ่งที่ลูกจะไม่ได้มาจากการศึกษาในโรงเรียน ประสบการณ์หรือจากการดำเนินชีวิตเป็นผู้ใหญ่ แต่เขาจะได้จากการเจริญวัยและซึมซับจากพ่อแม่

จิตสำนึกที่ดีเป็นปัจจัยที่จะทำให้ลูกสามารถเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตได้อย่างราบรื่น. โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเอาชนะสิ่งที่ยากยิ่งและสำคัญที่สุดในชีวิต คือ การเอาชนะตนเอง ”

……………………………………..

คัดลอกจากหนังสือ “พ่อแม่ไม่ได้อยู่ค้ำฟ้า”

เขียนโดย ดร. ชนิสา อรรถจินดา

ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2

จัดพิมพ์โดย บริษัท มอร์นิ่ง บุ๊ค จำกัด

Leave a Reply