Praise Of Death (2018)

ซีรีส์สั้นสามตอนเรื่องใหม่ของลีจงซอกและชินฮเยซอน

ชื่อเรื่อง Hymn Of Death หรือ Praise Of Death ทาง SBS

เรื่องราวโศกนาฏกรรมความรักของนักเขียนบทละครหนุ่ม คิมวูจิน

กับนักร้องโซปราโนสาวคนแรกของเกาหลี ยุนชินด็อก

สร้างจากเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษ 1920 ค่ะ

เพลง Hymn Of Death เป็นเพลงที่ยุนชิมด็อกแต่งขึ้น

เรื่องนี้กำหนดฉายวันที่ 27 พฤศจิกายนนี้ โปรแกรมต่อจากเรื่อง Where Stars Land

#leejungsuk

#shinhyesun

#hymnofdeath

Link ฟังเพลง Hymn Of Death จากตอนหนึ่งในภาพยนตร์ปี 2016

เรื่อง Love,Lies

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s