ความสุขง่ายๆ

ความสุขคืออะไร

คือการยังมีชีวิตอยู่

คือการได้รักใครบางคน

คือการได้เป็นที่รักของใครบางคน

หรือเพียงได้นั่งอ่านหนังสือเงียบๆ ก็เป็นความสุขแล้ว

ความสุขของคนแต่ละคน

ไม่มีวันเหมือนกัน

ฉันมีแบบหนึ่ง

เธอมีแบบหนึ่ง

แต่ความสุขของฉัน

คือการมีเธอนั่งข้างๆ

ทำสิ่งที่เธอชอบ

ฉันก็ทำสิ่งที่ฉันชอบ

เราต่างมีกันและกัน

ในวันที่ความสุขของเราไม่เหมือนกัน

แต่เรามีกันและกัน

แค่นี้เอง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s