เขียนไว้เมื่อวันสิ้นปี

วันสุดท้ายของปี 2559

ปีนี้เงียบเหงากว่าทุกปี

ความรักยังมีอยู่

ความสุขก็ยังมีสลับกับทุกข์บ้างเศร้าบ้าง

เป็นธรรมดาของชีวิต

กำลังใจยังดีอยู่

ยังมีความหวังเต็มเปี่ยม

พร้อมจะฝ่าฟันวันข้างหน้า

วันพรุ่งนี้ในปีใหม่

ยังคงก้าวเดินต่อไป

สิ่งยึดเหนี่ยวในใจ

คือการมองโลกในด้านดีเสมอ

มองทุกอย่าง อย่างมีความหวัง

เป้าหมายที่ตั้งไว้

ยังต้องพยายามต่อไป

ให้ความหวังในทุกการกระทำของตนเอง

ปรารถนาให้ปลายทาง

เป็นทางที่สวยงามสมหวังดังตั้งใจ

อำลาจากวันเก่า

เพื่อต้อนรับวันใหม่ที่ดีขึ้น

สวัสดีปีใหม่ 2560

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s