ข้อเท็จจริงที่ว่าผมว้าเหว่

ข้อเท็จจริงที่ว่าผมว้าเหว่

หมายถึงความต้องการของผมยังมีอยู่

ข้อเท็จจริงที่ว่าความต้องการของผมยังมีอยู่

หมายถึงชีวิตของผมยังมีอยู่

ข้อเท็จจริงที่ว่าชีวิตของผมยังมีอยู่

หมายถึงความใฝ่หาของผมยังมีอยู่

ข้อเท็จจริงที่ว่าความใฝ่หาของผมยังมีอยู่

หมายถึงในเวลาข้างหน้า

ผมยังอาจได้คุณมาเป็นของผม

@@@@@@@@

ผู้เขียน – โช บุงฮัง. กวีเกาหลี

คัดลอกจากนิตยสารแพรวสุดสัปดาห์

ฉบับที่ 180 1 สิงหาคม 2533

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s