ข้อเท็จจริงที่ว่าผมว้าเหว่

ข้อเท็จจริงที่ว่าผมว้าเหว่

หมายถึงความต้องการของผมยังมีอยู่

ข้อเท็จจริงที่ว่าความต้องการของผมยังมีอยู่

หมายถึงชีวิตของผมยังมีอยู่

ข้อเท็จจริงที่ว่าชีวิตของผมยังมีอยู่

หมายถึงความใฝ่หาของผมยังมีอยู่

ข้อเท็จจริงที่ว่าความใฝ่หาของผมยังมีอยู่

หมายถึงในเวลาข้างหน้า

ผมยังอาจได้คุณมาเป็นของผม

@@@@@@@@

ผู้เขียน – โช บุงฮัง. กวีเกาหลี

คัดลอกจากนิตยสารแพรวสุดสัปดาห์

ฉบับที่ 180 1 สิงหาคม 2533

Leave a Reply