ตักของแม่คือห้องเรียนแรกของลูก

“ตักของแม่คือห้องเรียนแรกของลูก”

“ลูกจะเป็นครูที่ยิ่งใหญ่ของชีวิต แต่ก็รู้ด้วยว่า

ลูกจะทำลายโลกส่วนตัวและความฝันบางอย่าง”

คัดลอกจากนิตยสารอิมเมจ สิงหาคม 2542

คอลัมน์ Attitude her โดย โคลญ่า หน้า 42

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s