นักเดินทาง

นักเดินทาง

จะก้าวย่างสู่หนไหน

สู่ขอบฟ้าหรือโค้งรุ้งแสนไกล

บอกได้ไหม…นักเดินทาง

…………………….

วันเวลาผ่านพ้น

เดินดุ่มดั้นด้นจนฟ้าสาง

พบหรือยังจุดหมายปลายทาง

หรือยังอยู่ห่าง…สุดปลายฟ้า

……………………

ขอบฟ้าขลิบสีทอง

งามระรองอยู่เบื้องหน้า

นักเดินทางหายไปกับกาลเวลา

ใครจะกลับมาบอกข่าวคราว

@@@@@@@@@@

ผู้เขียน – ขวัญจิตต์ ชุมแก้ว

คัดลอกจากนิตยสารแพรวสุดสัปดาห์

ฉบับที่ 216 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2535

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s