ฝนกับกวี

เมื่อฝนแล้ง

กวีมีข้ออ้าง

ว่าลมฟ้ามิอำนวย

กวีไม่อาจเขียนลำนำได้

โดยปราศจากแรงบันดาลใจของลมฝน

หากเมื่อฝนมา

กวีลิงโลดใจกับหยาดน้ำ

เสียงเม็ดฝนกระทบหลังคามุงจาก

เย้ายวนใจ

ให้กวีหลับฝัน

กวีจึงหลับ

เมื่อฝนมา

และไม่มีแรงบันดาลใจ

เมื่อฝนแล้ง

กวี

จึงมิได้เขียนบทกวี

@@@@@@@

ผู้เขียน : ลาลาบาย

คัดลอกจากนิตยสารแพรวสุดสัปดาห์

ฉบับที่ 186 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2533

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s