ฝนกับกวี

เมื่อฝนแล้ง

กวีมีข้ออ้าง

ว่าลมฟ้ามิอำนวย

กวีไม่อาจเขียนลำนำได้

โดยปราศจากแรงบันดาลใจของลมฝน

หากเมื่อฝนมา

กวีลิงโลดใจกับหยาดน้ำ

เสียงเม็ดฝนกระทบหลังคามุงจาก

เย้ายวนใจ

ให้กวีหลับฝัน

กวีจึงหลับ

เมื่อฝนมา

และไม่มีแรงบันดาลใจ

เมื่อฝนแล้ง

กวี

จึงมิได้เขียนบทกวี

@@@@@@@

ผู้เขียน : ลาลาบาย

คัดลอกจากนิตยสารแพรวสุดสัปดาห์

ฉบับที่ 186 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2533

Leave a Reply