ยืนอยู่บนฝั่ง มองความหลังครั้งก่อน

ยืนอยู่บนฝั่ง

มองความหลังครั้งก่อน

ความฝันไม่ย้อนคืน

ความรักเลือนลา

ฟ้าเคยสวยก็ดูโศก

โลกเคยหมุนก็ดูนิ่ง

รอบกายทุกสิ่ง

เงียบงันในดวงใจ

ตะวันจะลับฟ้า

ปล่อยน้ำตารินไหล

ปลุกปลอบความหวังห่างไกล

ให้กำลังใจตนเอง

ยืนอยู่บนฝั่ง

มองความหลังครั้งก่อน

ความฝันไม่ย้อนคืน

ความรักเลือนลา

@@@@@@@@@@

ผู้เขียน : เสี้ยวจันทร์ แรมไพร

คัดลอกจากนิตยสารแพรวสุดสัปดาห์

ฉบับที่ 187

16 พฤศจิกายน 2533

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s