Find Your Light Inspiration Deck

ไพ่สวยบอกต่อ

เข้าวงการไพ่สวยงามแล้วออกยากมาก

ไพ่ออราเคิลชุด Find Your Light Inspiration Deck หลักๆ มีสามพาร์ท

I am – ฉันเปิดได้ไพ่ I am a warrior


I feel – ฉันเปิดได้ไพ่ I feel confident


I will – ฉันเปิดได้ไพ่ I will fight

เปิดให้ตัวเองได้สามใบคล้องจองกันมาก สู้ตายค่ะ

Leave a Reply