Gateway Oracle Cards – Trusting Your Intuition – บันทึกการเปิดไพ่เมื่อเดือนกันยายน 63

ไพ่สำรับใหม่สำรับที่สองที่เพิ่งมาถึงในวันนี้ เป็นไพ่ออราเคิลรูปบานประตูและเส้นทางชีวิตที่ไพ่จะแนะนำเรา

ได้อธิษฐานกับไพ่ก่อนหยิบ 1 ใบว่า ขอให้ไพ่ช่วยชี้แนะแนวทางว่าประตูบานไหน หรือเส้นทางไหนในวันข้างหน้าคือเส้นทางที่ถูกต้อง

เป็นที่น่าแปลกใจมากว่า หยิบได้ไพ่ที่มีความหมายไปในทางเดียวกับไพ่จากชุดคำตอบของนางฟ้าเลยค่ะ ไพ่ Trusting Your Intuition ให้เชื่อมั่นในสัญชาตญาณของตนเอง

ไพ่ที่ได้เป็นไพ่ใบสุดท้ายของสำรับ เพราะอ่าน guidebook ในหน้าท้ายสุด

ความหมายไพ่คือ ให้ฟังเสียงหัวใจตนเองและลงมือทำตามสัญชาตญาณนั้น ให้มั่นใจได้ว่าเป็นเส้นทางที่จักรวาลนำทางคุณอยู่ และสิ่งที่กำลังจะได้รับเป็นสิ่งที่ดี ให้เดินไปตามแรงผลักของสัญชาตญาณในจิตใจส่วนลึก

จักรวาลต้องการให้คุณแน่ใจว่าจิตใต้สำนึกหรือสัญชาตญาณของคุณนั้นเป็นเครื่องมือหรือเส้นทางรับสารจากจิตวิญญาณ ถ้าหากว่าในอดีตที่ผ่านมา เส้นทางที่คุณเดินตามสัญชาตญาณและต่อมากลายเป็นเส้นทางที่ไม่ใช่ อย่าให้อดีตเหล่านั้นทำให้คุณละทิ้งความเชื่อในสัญชาตญาณตนเอง เพราะบ่อยครั้งในแต่ละเวลา สถานการณ์และมุมมองที่ต่างกัน สิ่งที่เกิดขึ้นดูเหมือนเป็นข้อผิดพลาดในชีวิต ให้นำสิ่งเหล่านั้นมายึดเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ทำให้คุณเติบโต

ขอให้รับรู้ว่ามีสิ่งที่เรียกว่าคำแนะนำจากจักรวาล จากนางฟ้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่จริงๆ ขอให้คุณเปิดใจรับคำแนะนำจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คุณจะรับรู้ได้ด้วยตัวเองถึงคำแนะนำและข้อความเหล่านั้น

คำถามท้ายคำอธิบายความหมายไพ่ คือ ให้ถามตัวเองว่า ทำอย่างไรเราจึงจะเข้าใจและรับสารจากคำแนะนำจากจักรวาลได้ อะไรที่บล็อกเราจากพลังงานดีๆ ที่ควรจะได้รับ

•••••••••

ความหมายของไพ่ออราเคิลเกือบจะทุกสำรับคือ การให้ความสำคัญกับสิ่งที่อยู่ภายใต้จิตสำนึกของคนเรา และพลังแห่งจักรวาล

เท่าที่ดูไพ่จากช่องยูทูปมามากมาย ส่วนใหญ่จะแนะนำให้ทิ้งพลังงานลบๆ ในตัว รับพลังบวก และคิดถึงแต่สิ่งที่ดี มันจะมีสิ่งที่เรียกว่ากฎแรงดึงดูดที่จะดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามา ขอให้เชื่อมั่น และทุกอย่างที่ไพ่มักจะแนะนำคล้ายๆกันคือ ต้องลงมือทำ ถ้ามีแต่ความคิดและจินตนาการ แต่ไม่ลงมือทำ ก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้น

Leave a Reply