Tarot of the Divine ไพ่สวยงามจากตัวละครในเทพนิยาย

#ไพ่สวยบอกต่อ

#เข้าวงการไพ่สวยงามแล้วออกยากมาก

ไพ่ชุดใหม่ที่เพิ่งได้มา สวยงามมากถูกใจ
เปิดไพ่สิบใบ ได้สองใบนี้ที่ชอบหน้าไพ่มาก

ชุด Tarot of the Divine
หน้าไพ่นำภาพตัวละคร เทวดา นางฟ้าจากนิทานพื้นบ้าน และเทพนิยายทั่วโลก

ใบซ้ายมือ The Fairy Goodmother จากเทพนิยายฝรั่งเศส

ใบขวามือ ภาพแบบอุปรากรจีน แต่นำตัวละครนำจากเรื่อง Turandot ที่เป็นอุปรากรอิตาลีและมีตัวละครหลักเป็นเจ้าหญิงชาวอุยกูร์

Leave a Reply