Whispers of Lord Ganesha Oracle Cards

บันทึกการเปิดไพ่ให้น้องสาวเมื่อเดือนตุลาคม 63

ก่อนเปิดไพ่ ฉันจะสวดมนต์แล้วอธิษฐานขอให้องค์พระพิศเนศตอบคำถามที่เจ้าตัวคนถามให้ฉันเป็นตัวแทนเปิดให้ค่ะ
ได้สามใบนี้

ใบแรก
📍 Empowerment
: Rely on your inner strength to ensure your dreams are realized.
ไพ่ใบนี้เป็นความรู้สึกถึงพลังงานในตัวเองที่มี สีเหลืองในไพ่คือจักระที่สาม พลังงานที่เป็นบวก การมองโลกในแง่ดี ความฝันและเป้าหมายชีวิตที่เป็นจริง ไพ่บอกว่าถ้าที่ผ่านมา เราเพิกเฉย ไม่มีแรงจูงใจ ขอให้กลับมาใส่ใจและปลดปล่อยพลังงานในตัวเองที่มีค่ะ แล้วเราจะสำเร็จ

📍Innocence
They simplest gestures of Love and respect can prevail over even the toughest of hearts.
ไพ่นี้บอกว่า บางทีชีวิตที่เราพบเจอทั้งประสบการณ์ดีร้ายทำให้เราเครียด ทั้งจากคำพูดคน การปฎิบัติตัวของคนรอบข้างที่ทำให้เราลืมไปถึงความสุขง่ายๆ ที่เราทำได้ด้วยตัวเอง นั่นคือการกลับไปหาความสุขจากสิ่งง่ายๆเหมือนช่วงชีวิตวัยเด็ก ช่วงที่เรายังไร้เดียงสา เป็นความสุขที่ออกมาเองแบบธรรมชาติ
พลังงานดีเช่นนี้จะทำให้การเปลี่ยนแปลงและการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆในชีวิตเป็นไปได้เสมอ

📍Capacity to Love
It takes courage to open up and heal areas of deep vulnerability
ไพ่นี้บ่งบอกสถานการณ์ที่เราเก็บความทุกข์ความกลัวและความอ่อนแอไว้ในส่วนลึก ฉาบหน้าด้วยความเข้มแข็งและความสามารถอันล้นเหลือภายนอก ไพ่แนะนำให้เราเปิดใจ เรียนรู้ตัวตนว่าเราเป็นใคร ต้องการอะไร การรักตัวเองที่สมบูรณ์จะทำให้ปมในใจหลุดออกไปอย่างง่ายดาย แล้วความปรารถนาในชีวิตใหม่ๆจะเริ่มต้นอย่างมีความสุข

ไพ่ชุดนี้แปลยากมาก แต่ละใบยาวหน้ากว่า เป็นเรื่องราวนามธรรม

พยายามทำความเข้าใจไพ่ก่อนสรุปและบันทึกไว้เท่านี้

Leave a Reply